Tập huấn CNTT
Tập huấn CNTT

Sáng ngày 17/3/2018 trường TH Đào Duy Từ đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lí trường học SMAS 3.0 và sử dụng quản trị, bài Website cho CBQL, GV, NV. Tham gia buổi tập huấn có đầy đủ CBQL, GV, NV trong trường. Sau buổi tập huấn toàn thể CBQL,GV,NV đã tiếp thu tốt nội dung mà báo cáo viên đã truyền đạt, đã biết cách sử dụng phần mềm Smas 3.0 cũng như cách viết tin, bài trên trang Website của trường.